Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng
Quy trình tuyển dụng
Nhân viên kế hoạch tổng hợp

Tuyển dụng Nhân viên kế hoạch tổng hợp làm việc tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Nhân viên kiểm toán, kế toán, thu ngân

Tuyển dụng Nhân viên kiểm toán, kế toán, thu ngân làm việc tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Kĩ thuật viên khúc xạ

Tuyển dụng Kĩ thuật viên khúc xạ làm việc tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điều dưỡng

Tuyển dụng điều dưỡng làm việc tại TP Cao Lãnh

Bước 1

Đăng tin tuyển dụng

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển

Bước 3

Sàng lọc hồ sơ

Bước 4

Phỏng vấn:

  • Trực tiếp
  • Online
Bước 5

Kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn

Bước 6

Xác nhận việc ứng tuyển

BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN ĐỒNG THÁP

SÁNG MẮT SÁNG TRỌN NIỀM TIN

Ưu đãi mới
0356.633.303
DMCA.com Protection Status